διαδικασία παραγωγής

Η παρουσία της ελιάς στον ελληνικό χώρο και η σπουδαιότητά της επισημαίνεται από τα αρχαία χρόνια σε πολλές καταγραφές.
Το ιδεόγραμμα του ελαιοδένδρου, του ελαιοκάρπου και του ελαιολάδου συναντάται στις πινακίδες της Γραμμικής Γραφής Β’.
Διαδικασία παραγωγής
Παραλαβή ελαιόκαρπου
1
Παραλαβή
Ο ελαιόκαρπος μεταφέρεται από τους παραγωγούς στο ελαιοτριβείο μέσα σε τελάρα και ελαιοποιείται το αργότερο σε 48 ώρες
2
Αποφύλλωση
Αποφύλωση
Διαχωρίζεται ο ελαιόκαρπος από τα φύλλα. Τα φύλλα της ελιάς συλλέγονται και ακολουθεί κομποστοποίηση ώστε να γίνουν οργανικό λίπασμα ενώ ο ελαιόκαρπος συνεχίζει την διαδικασία της επεξεργασίας.
Πλύσιμο
3
Πλύσιμο
Ο ελαιόκαρπος πλένεται ώστε να απομακρυνθούν εδαφικά υπολλείματα τα οποία δημιουργούν ένα συγκεκριμένο ελλάτωμα στο παραχθέν ελαιόλαδο γνωστό ως χωματίλα (Earthy).
4
Ζύγιση
Ζύγιση
Ο ελαιόκαρπος ζυγίζεται σε ταινιοζυγό.
Έκθλιψη
5
Έκθλιψη
Ο ελαιόκαρπος σπάει ολόκληρος με τα κουκούτσια και μετατρέπεται σε ελαιοπολτό. Η έκθλιψη στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο γίνεται με τις μυλόπετρες ενώ στο σύγχρονο με τον σπαστήρα.
6
Μάλαξη
(t=30-40min), Τ=270oC
Μάλαξη
Ο ελαιοπολτός μαλάζεται (ανακατεύεται ήπια) για περίπου 20 με 30 λεπτά. Με την διαδικασία της μάλαξης τα μικροσταγονίδια του ελαιολάδου που βρίσκονται μέσα στα κύταρα της ελιάς συνενώνονται προς μεγαλύτερα και γίνεται ευκολότερα ο διαχωρισμός του ελαιολάδου. Η θερμοκρασία κατά την διαδικασία της μάλαξης δεν υπερβαίνει τους 270oC.
Διαχωρισμός
υγρών από στερεά
7
Διαχωρισμός υγρών από στερεά
Διαχωρίζονται τα στερεά από τα υγρά της ελιάς. Τα στερεά αποτελούνται από την φλούδα, το κουκούτσι και την σάρκα της ελιάς και σε αυτό το στάδιο ονομάζονται ελαιοπυρήνας. Ο ελαιοπυρήνας μετά την ξήρανσή σου χρησιμοποιείται ως βιοκάυσιμο, ζωοτροφή και εδαφοβελτιωτικό. Τα υγρά είναι το ελαιόλαδο και τα φυτικά υγρά της ελιάς.
8
Διαχωρισμός
ελαιόλαδου από φυτικά υγρά
Διαχωρισμός ελαιόλαδου από φυτικά υγρά
Διαχωρίζονται το καθαρό ελαιόλαδο από τα υπόλοιπα φυτικά υγρά. Ο διαχωρισμός υποβοηθείται από την προσθήκη μικρής ποσότητας νερού του οποίου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει του 27oC.
Αποθήκευση
9
Αποθήκευση
Το παραγώμενο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποθηκεύεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές για δυο μήνες ώστε να κατασταλάξει και να γίνει διαυγές.
10
Τυποποίηση
Εμφιάλωση
Τυποποίηση - Εμφιάλωση
Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο συσκευάζεται σε λευκοσιδηρά δοχεία και γυάλινα μπουκάλια.
Διαδικασία παραγωγής
1
Παραλαβή ελαιόκαρπου
Ο ελαιόκαρπος μεταφέρεται από τους παραγωγούς στο ελαιοτριβείο μέσα σε τελάρα και ελαιοποιείται το αργότερο σε 48 ώρες
2
Αποφύλλωση
Διαχωρίζεται ο ελαιόκαρπος από τα φύλλα. Τα φύλλα της ελιάς συλλέγονται και ακολουθεί κομποστοποίηση ώστε να γίνουν οργανικό λίπασμα ενώ ο ελαιόκαρπος συνεχίζει την διαδικασία της επεξεργασίας.
3
Πλύσιμο
Ο ελαιόκαρπος πλένεται ώστε να απομακρυνθούν εδαφικά υπολλείματα τα οποία δημιουργούν ένα συγκεκριμένο ελλάτωμα στο παραχθέν ελαιόλαδο γνωστό ως χωματίλα (Earthy).
4
Ζύγιση
Ο ελαιόκαρπος ζυγίζεται σε ταινιοζυγό.
5
Έκθλιψη
Ο ελαιόκαρπος σπάει ολόκληρος με τα κουκούτσια και μετατρέπεται σε ελαιοπολτό. Η έκθλιψη στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο γίνεται με τις μυλόπετρες ενώ στο σύγχρονο με τον σπαστήρα.
6
Μάλαξη
(t=30-40min), Τ=270oC
Ο ελαιοπολτός μαλάζεται (ανακατεύεται ήπια) για περίπου 20 με 30 λεπτά. Με την διαδικασία της μάλαξης τα μικροσταγονίδια του ελαιολάδου που βρίσκονται μέσα στα κύταρα της ελιάς συνενώνονται προς μεγαλύτερα και γίνεται ευκολότερα ο διαχωρισμός του ελαιολάδου. Η θερμοκρασία κατά την διαδικασία της μάλαξης δεν υπερβαίνει τους 270oC.
7
Διαχωρισμός
υγρών από στερεά
Διαχωρίζονται τα στερεά από τα υγρά της ελιάς. Τα στερεά αποτελούνται από την φλούδα, το κουκούτσι και την σάρκα της ελιάς και σε αυτό το στάδιο ονομάζονται ελαιοπυρήνας. Ο ελαιοπυρήνας μετά την ξήρανσή σου χρησιμοποιείται ως βιοκάυσιμο, ζωοτροφή και εδαφοβελτιωτικό. Τα υγρά είναι το ελαιόλαδο και τα φυτικά υγρά της ελιάς.
8
Διαχωρισμός
ελαιόλαδου από φυτικά υγρά
Διαχωρίζονται το καθαρό ελαιόλαδο από τα υπόλοιπα φυτικά υγρά. Ο διαχωρισμός υποβοηθείται από την προσθήκη μικρής ποσότητας νερού του οποίου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει του 27oC.
9
Αποθήκευση
Το παραγώμενο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποθηκεύεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές για δυο μήνες ώστε να κατασταλάξει και να γίνει διαυγές.
10
Τυποποίηση
Εμφιάλωση
Τυποποίηση - Εμφιάλωση
Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο συσκευάζεται σε λευκοσιδηρά δοχεία και γυάλινα μπουκάλια.